Béc phun sương tuới hoa lan Aquamic – AQ210 cao cấp

75,000  61,000 

Béc phun sương tuới hoa lan Aquamic – AQ210 cao cấp được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghệ tốt nhất, đảm bảo yếu tố đều, mịn – thích hợp tuyệt đối cho nhà kính và hoa lan. Đặc biệt các dòng làn Var đột biến (HO, Bảo Duy, Phú Thọ, Mắt Châu…)