Béc tưới xòe – điều chỉnh lưu lượng kiểu phun xòe có chân cắm

3,500