Showing 1–12 of 78 results

Cây nội thất

Bàng Singapore (3 nhánh )

1,500,000 

Cây nội thất

Bàng Singapore (Mini)

1,300,000 

Sản phẩm Green Konoha

Béc tưới nhỏ giọt bù áp 2l/h

3,500 

Sản phẩm Green Konoha

Bộ Lọc Lưới Phi 34mm – AQ122Y

185,000 

Cây ngoài trời

Cây Sao Nhái

25,000 

Cây ngoài trời

Cây Ắc Ó

25,000 

Cây ngoài trời

Cây Ánh Dương

25,000 
1,650,000 

Cây ngoài trời

Cây Cẩm Tú Mai

25,000