Sản phẩm Green Konoha

DÂY DẺO LDPE 16MM

4,800 

Sản phẩm Green Konoha

Vải địa kỹ thuật

16,000 

Sản phẩm Green Konoha

Nút Bít Ống Mềm 16mm

2,000 

Sản phẩm Green Konoha

Nối Thẳng Ống 16mm

2,000 

Sản phẩm Green Konoha

Tê ống 16mm

3,000 

Sản phẩm Green Konoha

CO, CÚT 16MM

3,000 
9,000 

Sản phẩm Green Konoha

Van Ống 16 X 21mm Ren Ngoài

10,000 

Sản phẩm Green Konoha

Công tắc hẹn giờ KG316T-II

250,000 

Sản phẩm Green Konoha

Bộ Lọc Lưới Phi 34mm – AQ122Y

185,000 

Sản phẩm Green Konoha

Đục lổ ống PE

50,000 
1,200,000 

Sản phẩm Green Konoha

Chậu đôi

16,000 

Sản phẩm Green Konoha

Chậu đơn

9,000 

Sản phẩm Green Konoha

Khung Module

25,000 

Sản phẩm Green Konoha

Module Khung Chậu Đôi

95,000 

Sản phẩm Green Konoha

Module Khung Chậu Đơn

50,000 

Sản phẩm Green Konoha

Hàng rào 15cm

50,000 
25,000 

Sản phẩm Green Konoha

Béc tưới nhỏ giọt bù áp 2l/h

3,500 

Sản phẩm Green Konoha

LỌC ĐĨA PHI 34MM

135,000 
50,000 
2,450,000 

Sản phẩm Green Konoha

Vỉ Nhựa Lót Sàn 5 Nan Green Konoha

35,000 
35,000 
35,000 
35,000 
2,900,000 
50,000