Showing all 11 results

Cây nội thất

Bàng Singapore (3 nhánh )

1,500,000 

Cây nội thất

Bàng Singapore (Mini)

1,300,000 
1,650,000 

Cây nội thất

Cây Đại Phú Gia

1,250,000 
1,350,000 

Cây nội thất

Cây Lưỡi Hổ

950,000 

Cây nội thất

Cây Phát Tài Thái

1,150,000 
950,000 

Cây nội thất

Cây Trầu Bà Cột

1,350,000 

Cây nội thất

Phát Tài Khúc (Mini)

1,100,000