Showing 1–12 of 26 results

Cây trong nhà

Cây Cao Cẳng Xanh

20,000 

Cây trong nhà

Cây Cau Tiểu Trâm

50,000 

Cây trong nhà

Cây Cỏ Lan Chi Xanh

25,000 

Cây trong nhà

Cây Cọ Ta

25,000 

Cây trong nhà

Cây Dương Xỉ Lá Me

30,000 
2,200,000 

Cây trong nhà

Cây Hồng Môn

120,000 
2,200,000 

Cây trong nhà

Cây Lan Mẫu Tử

30,000 

Cây trong nhà

Cây Lan Ý

70,000 

Cây trong nhà

Cây Lưỡi Hổ

70,000 

Cây trong nhà

Cây Ngân Hậu

45,000