Showing 13–24 of 24 results

Cây trong nhà

Cây Phú Quý

45,000 

Cây trong nhà

Cây Thài Lài Tía

25,000 

Cây trong nhà

Cây Thanh Tâm

50,000 
60,000 
50,000 
45,000 
45,000 
90,000 
25,000 

Cây trong nhà

Cây Trúc Nữ Hoàng

40,000 

Cây trong nhà

Cây Trường Sinh

50,000 

Cây trong nhà

Cây Vạn Lộc

65,000