Cây Cúc Tần Ấn Độ

Giá gốc là: 80,000 ₫.Giá hiện tại là: 60,000 ₫.

Cây dài khoảng 60 – 80 cm