Module Khung Chậu Đôi

76,000 

Module Khung chậu đôi dùng để trồng cây trên tường, là giải pháp nhanh chóng tiện lợi nhất cho việc trồng cây xanh hiệu quả. Module khung chậu trồng cây trên tường Green Konoha là loại tốt nhất trên thị trường.