Nút Bít Ống Mềm 16mm

3,000 

Dùng để nút cuối ống mềm 16mm trong hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa.

Đảm bão mỹ quan, chắc chắn – không rò rỉ, dễ sử dụng