Module Khung Chậu Đơn

38,000 

Module Khung chậu đơn dùng để trồng cây trên tường, là giải pháp nhanh chóng tiện lợi nhất cho việc trồng cây xanh hiệu quả. Module khung chậu trồng cây trên tường Green Konoha là loại tốt nhất trên thị trường.