Tê ống 16mm

4,000 

Tê nối ống nhỏ giọt, hoặc ống dẻo dẫn nước đường kính 16mm.