Dây dẻo đen PE phi 6mm loại cao cấp (cuộn 30M)

65,000 

1 CUỘN 30M