Dây dẻo đen PE phi 5mm loại cao cấp (cuộn 30M)

60,000 

1 CUỘN 30M