Dây dẻo đen PE phi 5mm loại cao cấp (cuộn 30M)

40,470 

1 CUỘN 30M